خواندنی

خرداد ۱۹, ۱۳۹۹

فیلمی از برداشت ژل رویال و بسته بندی آن

خرداد ۱۹, ۱۳۹۹

آشنایی با ارزش ژل رویال و تولید حرفه ای

ژله رویال اصلی ترین مواد ارزشمند در بین زنبور عسل میباشد. به زبان ساده تر میشود گفت ، ژله رویال عامل بقاء واولین ماده تشکیل دهنده یک کلنی با زندگی گروهی میباشد و بدون تولید ژله هرگز زنبور عسل شکل نمیگرفت.
کارگاه تولیدی گلسا کندو