ابزار تولید ژل رویال

– ابزاری مناسب جهت جداکردن تعدادی از قابها برای ذخیره عسل، تهیه ژل یا …
– قابل تنطیم از ارتفاع و عرض
– پلاستیک محکم

کارگاه تولیدی گلسا کندو